Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Władze Gminy

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Czarnej
codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30  do 15.30

Wójt Gminy Czarna przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. od 8.00 do 10.00

 

Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański 

- aktual_wojt.jpg

Wójt Gminy - Pokój Nr 10 - I piętro tel.: (+48 17) 226 23 24,
Sekretariat - Pokój Nr 10 - I piętro
tel.: (+ 48 17) 226 23 24 fax (+48 17) 226 23 24 w. 232
e-mail:
sekretariat@gminaczarna.pl

 
 

Sekretarz Gminy Ewa Panek

 - sekr0014.JPG

Pokój Nr 10- I piętro tel. (+48 017) 226 23 24 w. 231
e-mail:
sekretarz@gminaczarna.pl

 • nadzór merytoryczny nad opracowywaniem projektów uchwał Rady Gminy
 • opracowywanie projektów: regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz podziału pracy na poszczególnych stanowiskach
 • organizacja pracy urzędu w tym podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy urzędu
 • koordynacja całości spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów, referendów, spisów powszechnych oraz udzielanie informacji z wyborami do Sejmu, Senatu RP na Prezydenta RP oraz samorządowymi
 • stwierdzenie własnoręczności podpisów,
 • stwierdzanie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców (testamenty)
 • kierowanie pracą Referatu Administracji i Spraw Społecznych
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Gospodarki Nieruchomościami oraz Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy,
 • zastępowanie wójta gminy w razie jego nieobecności w granicach upoważnienia,
 • realizowanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych. 
    

 

Skarbnik Gminy Janusz Kuźniar

 

Pokój Nr 5 - I piętro tel.: (+48 017) 226 23 24 w. 108 
e-mail:
skarbnik@gminaczarna.pl

 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy w zakresie ustalonym przez Wójta,
 • dokonywanie kontrasygnaty czynności powodujących powstanie zobowiązań finansowych gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad całokształtem prac związanych z rachunkowością i księgowością,
 • konordynowanie i nadxzorowanie prac związanych z ewidencją mienia gminnego,
 • wykonywanie zadań wynikaących z ustawy o finansach publicznych,
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym,
 • udzielanie informacji na temat budżetu gminy dochodów i wydatków budżetowych
 • nadzór nad Referatem Budżetu I Finansów.
Gmina Czarna Łańcucka
Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Euroregion Karpacki
 • ZG PKS
 • Eurogalicja
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x