Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna Gmina Czarna

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łańcucie

Link: http://www.powiatlancut.pl/urzad/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Czarnej

 Siedziba Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Czarnej

Urząd Gminy w Czarnej
37-125 Czarna 260
Tel. 17 226 23 24, 17 22 62 606 wewn. 234
Fax. 17 226 23 24 wewn. 232

e-mail: o.cywilna@gminaczarna.pl 

 Telefony alarmowe

112

Ogólnopolski numer ratunkowy

997

Policja

998

Straż Pożarna

999

Pogotowie ratunkowe

991

Pogotowie energetyczne

992

Pogotowie gazowe

994

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

17 249 03 10

Komenda Powiatowa Policji
Ul. Traugutta 13A
37-100 Łańcut

17 225 29 22

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Grunwaldzka 68
37-100 Łańcut

 

17 225 31 77

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Grunwaldzka 68
37-100 Łańcut

17 224 01 00

 

"Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 5
37-100 ŁańcutGłówne zadania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego;

 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

 4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;Podstawowe zasady zachowania się mieszkańców w sytuacjach zagrożeń i klęsk żywiołowych

Do uniwersalnych zasad zachowania się mieszkańców gminy w sytuacjach zagrożeń ułatwiających adaptację do trudnych warunków należą:

 1. szybkie działanie, ale bez paniki;

 2. ciągłe słuchanie komunikatów radiowych;

 3. zachowanie spokoju i prowadzenie możliwie normalnego życia;

 4. udzielanie pomocy ludziom potrzebującym;

 5. rozsądne korzystanie z zapasów;

 6. słuchanie rad i poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, specjalistyczne grupy ratunkowe);

 7. w razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania.

 

POWÓDŹ I PODTOPIENIA

Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne:

 1. zaopatrz się w latarki, radioodbiornik (bateryjny + zapasowe baterie) i inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki itp.);

 2. przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym;

 3. poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny;

 4. upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych;

 5. zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą,

 6. sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego (w ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników),

 7. miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego, albo rozgłośni lokalnej, aby uzyskiwać komunikaty o zagrożeniu i sposobach postępowania,

 8. w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca),

 9. zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala,

 10. wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne,

 11. na posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły,

 12. pamiętaj także o swoich zwierzętach,

 13. w czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie,

 14. wyłącz sieć gazową i wodociągową,

 15. nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, gdyż mogą być zatrute (skażone),

 16. nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko, gdyż fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka,

 17. jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą,

 18. po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.WICHURY, SILNE WIATRY I HURAGANY

Podczas wichury

 1. miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego, aby uzyskać komunikaty o zagrożeniu i sposobach postępowania,

 2. zabezpiecz swoje mieszkanie (dom) w następujący sposób:

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,

 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,

 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,

 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr),

 1. zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła w postaci latarek elektrycznych (baterii do latarek i odbiorników radiowych), świec itp.,

 2. sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,

 3. przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność,

 4. nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych,

 5. wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu − ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,

 6. schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,

 7. znajdując się poza domem nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.,

 8. jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,

 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu,

 • wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,

 • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;

 • zabierz przygotowany podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

 

GRADOBICIE

 1. ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków gradobicia,

 2. zapisz i zapamiętaj numery telefonów na pogotowie ratunkowe, do służb weterynaryjnych i upewnij się, czy wszyscy członkowie rodziny je znają,

 3. przygotuj swoje mieszkanie, swój dom i jego otoczenie,

 4. zabezpiecz rynny i inne części budynku,

 5. zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu.

 

Podczas gradobicia

 1. jeżeli spotka Cię gradobicie z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego zakończenia,

 2. jeśli jesteś w domu:

 • zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom lub ulec zniszczeniu,

 • pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,

 • w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,

 • trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie,

 • włącz radio w celu zapoznania się z aktualnymi komunikatami,

 1. o wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to pogotowiu energetycznemu.UPAŁY

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach.

Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

 

Objawami oparzenia słonecznego są zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe swędzenie, gorączka, ból głowy.

 

Pierwsza pomoc przy oparzeniu słonecznym:

 1. weź chłodny prysznic,

 2. użyj mydła, aby usunąć olejki (kremy),

 3. miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody,

 4. jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.

 

Objawami przegrzania są: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

 

Pierwsza pomoc przy przegrzaniu

 1. połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu,

 2. nogi unieś na wysokości 20 -30 cm,

 3. poluzuj ubranie,

 4. użyj zimnej mokrej tkaniny, jako okładu do obniżenia temperatury ciała,

 5. podawaj do picia wodę z solą, małymi łykami,

 6. jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę,

 7. jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej,

 8. w przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku.

 

Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego ocieplenia!

 

 1. utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, stosując żaluzje w drzwiach i oknach,

 2. rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą.

 3. sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne,

 4. oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają skłonności do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.

 5. przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe,

 6. jeśli nie ma klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.

 7. spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki,

 8. regularnie pij duże ilości wody,

 9. osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów,

 10. ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych, gdyż mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu,

 11. ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.

 12. noś nakrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem,

 13. unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności.

 14. unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza.

 15. pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe − przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.

Podczas suszy

Zmniejsz zużycie wody − podlewanie trawników i mycie samochodów znacznie zwiększa zużycie wody,

Gdzie tylko możliwe, używaj wielokrotnie tej samej wody.POŻARY

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 1. bezmyślne, bądź umyślne działanie człowieka;

 2. zwarcia i wady instalacji elektrycznych;

 3. wyładowania atmosferyczne.

 

W RAZIE POŻARU

 1. Jeśli zauważyłeś pożar, to masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze,

 2. użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku poprzez gaśnicę, wodę, koc gaśniczy,

 3. Jeśli ubranie pali się na Tobie − zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia.

 4. jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym − ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.

 5. nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, gdyż mogą być pod napięciem − postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,

 6. nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.

 7. gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu, zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem itp.

 8. jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś niepalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze − dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.

 9. Opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

PO POŻARZE

Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze, powinieneś:

 1. upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły,

 2. budynek jest bezpieczny;

 3. uważać na oznaki dymu i gorąca;

 4. nie włączać instalacji elektrycznej w budynku lub pomieszczeniu po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,

 5. gdy został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku w razie ponownego jego włączenia, wezwać służbę gazowniczą,

 6. zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) co będzie się wiązać z koniecznością naprawy.

 Stowarzyszenia i związki gminne do których należy Gmina Czarna
 • Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • Euroregion Karpacki
 • ZG PKS
 • Eurogalicja
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x